Các cặp lô xiên hay về cùng nhau

Các cặp lô xiên hay về cùng nhau