Đề về kép bằng 88 hôm sau có lô 57 và 75 nổ

Đề về kép bằng 88 hôm sau có lô 57 và 75 nổ