dc3a0n-c491e1bb81-te1bb95ng-che1bab5n-vc3a0-dc3a0n-c491e1bb81-te1bb95ng-le1babb-1

Dàn đề tổng chẵn và tổng lẻ là gì, có bao nhiêu số và gồm những số nào?